Các dạng bài tập về ancol và cách giải

      11

VD1: Cho Na bội nghịch ứng hoàn toàn với 18,8 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic, thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Xác định CTPT của hai ancol?

Lời giải

hotline n là số nguyên tử C mức độ vừa phải của 2 ancol

Ta có: 2CnH2n+1OH + 2Na→ 2CnH2n+1ONa + H2

*
*
⇒ n = 1,4

⇒ CTPT của 2 ancol là CH3OH với C2H5OH

VD2: Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp nhì ancol đối kháng chức, tiếp đến nhau vào hàng đồng đẳng chức năng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Xác định CTPT của hai ancol?

Lời giải

call n là số nguyên ổn tử C trung bình của 2 ancol

Ta có: 2CnH2n+1OH + 2Na→ 2CnH2n+1ONa + H2

Bảo toàn cân nặng gồm mancol + mNa = mrắn +

*
*
= 15,6 + 9,2 - 24,5 = 0,3 gam

*
= 0,15 mol⇒ nancol =
*
= 0,3 mol

*
⇒ n = 2,43

⇒ CTPT của 2 ancol là C3H7OH cùng C2H5OH

3. Dạng 3: Phản ứng ete hóa và đehiđrat hóa.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về ancol và cách giải

Phương pháp:

* Phản ứng 2 ancol tách bóc 1 nước sản xuất ete: ROH + R"OH→ R-O-R" + H2O

Điều kiện: H2SO4 đặc, lớn (khoảng chừng 140oC)

Theo định điều khoản bảo toàn kăn năn lượng: mROH = mete + mnước

Theo PTHH ta có:

*

* Phản ứng 1 ancol tách 1 nước: CnH2n+1OH→ CnH2n + H2O

Điều kiện:H2SO4quánh, to(khoảng 170oC)

Theo định quy định bảo toàn kăn năn lượng:

*

Theo PTHH ta có:

*

Nếu sau làm phản ứng tách bóc nước thu được anken thì ancol ban sơ là ancol no đối chọi chức mạch hở

* lúc nấu nóng ancol A với H2SO4 quánh (làm phản ứng tách nước), chiếm được chất cơ học B gồm tỉ khối hận khá đối với A là

*

Nếu

*
> 1⇒ bội nghịch ứng 2 ancol tách bóc 1 nước tạo nên ete

Nếu

*
2SO4 sinh hoạt 140oC. Sau Khi bội nghịch ứng dứt thu được 6 gam tất cả hổn hợp có 3 ete với 1,8 gam nước. Xác định CTPT của 2 ancol?

Lời giải

Đặt phương pháp vừa đủ của 2 ancol là ROH

Phản ứng: 2ROH→ ROR + H2O

Bảo toàn cân nặng tất cả mROH = mete + mnước = 7,8 gam

Mà nROH =

*
= 0,2 mol⇒ MROH = 39⇒ MR = 21

Vậy nên một trong những nhị ancol có nơi bắt đầu hidrocacbon 3OH

Mà 2 ancol đồng đẳng kế tiếp⇒ ancol còn lại là C2H5OH.

VD2: Thực hiện nay phản nghịch ứng bóc tách nước một ancol đối chọi chức, mạch hsống A sinh sống ĐK tương thích. Sau bội phản ứng thu được hóa học hữu cơ B có tỷ kân hận so với A là một trong những,7. Xác định CTPT của ancol A?

Lời giải

*
⇒ làm phản ứng 2 ancol bóc 1 nước tạo nên ete

Đặt cách làm của A là ROH

2ROH→ R2O + H2O

*
⇒ MR = 43

⇒ CTPT của ancol là C3H7OH

4. Dạng 4: Phản ứng lão hóa ko hoàn toàn của ancol

Khi nấu nóng cùng với CuO thì:

- Ancol bậc I bị oxi trở thành anđehit.

- Ancol bậc II bị oxi trở thành xeton.

Xem thêm: Những Loại Hoa Nên Để Trong Nhà Ngày Tết, Loài Hoa Cây Cảnh Mang Tài Lộc Vào Nhà Ngày Tết

- Ancol bậc III không xẩy ra oxi hóa.

Với ancol no, 1-1 chức mạch hở ta có thể viết dưới dạng:

CnH2n+2O + CuO

*
CnH2nO + Cu + H2O

VD1:Cho m gam hơi ancol no, solo chức mạch hngơi nghỉ X trải qua bình đựng CuO dư, lạnh. Sau Lúc làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thấy có một,6 gam CuO đã phản ứng. Hỗn đúng theo hơi Y sau bội phản ứng có tỷ khối so với H2 là 15,5. Xác định CTPT của X?

Lời giải

Đặt công thức phân tử của X là CnH2n+2O. Do CuO dư đề xuất ancol bội nghịch ứng hết

Phản ứng:CnH2n+2O + CuO

*
CnH2nO + Cu + H2O

Theo phương trình:

*
=
*
= nCuO = 0,02 mol

⇒ nY =

*
+
*
= 0,04 mol

*
= 15,5⇒ MY = 31⇒ mY = 1,24 gam

Có mY =

*
+
*
= (14n + 16).0,02 + 18.0,02 = 1,24 gam

⇒ n = 2. Công thức phân tử của X là C2H6O.

Xem thêm: Khả Ngân Bao Nhiêu Tuổi

5. Dạng 5: Phản ứng thoái hóa trả toàn

Phản ứng đốt cháy ancol:

CnH2n+1OH +

*
O2
*
nCO2+ (n+1)H2O

* Lưu ý:

- Đôt cháy ancol X thu được số mol CO22O⇒ ancol no mạch hở

- Số mol ancol = số mol H2O - số mol CO2

VD1: Đốt cháy hoàn toàn ancol X nhận được hỗn hợp V lít(đktc) CO2 cùng 1,08 gam H2O. Dẫn toàn cục lượng CO2 này vào 2 lít hỗn hợp NaOH 0,1M chiếm được hỗn hợp NaOH bao gồm độ đậm đặc là 0,05M. Xác định phương pháp dãy đồng đẳng X, biết X là ancol đối chọi chức.

Lời giải

Sau phản ứng NaOH dư cần chế tạo muối bột Na2CO3

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

nNaOH phản ứng = nNaOH ban đầu - nNaOH còn sót lại = 2.0,1 - 2.0,05 = 0,1 mol

*
= 0,05 mol nH2n+2O

VD2: Đốt cháy trọn vẹn 1 ancol X, thu được CO2 cùng H2O có xác suất số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí O2 nên dùng để làm đốt cháy X bởi 1,5 lần thể tích CO2 chiếm được sinh sống cùng ĐK. Xác định CTPT của X?


Chuyên mục: Cách làm