Cách chỉnh tỉ lệ trong cad

      23

Trong ứng dụng AutoCAD, để tiến hành điều chỉnh tỉ lệ đối tượng chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với những cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn làm việc theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ