Cách Dùng Due To

      157

Due to lớn là gì? Due to áp dụng ra làm sao vào tiếng anh? Hiểu đúng về kiểu cách dùng due khổng lồ sẽ giúp vận dụng chính xác nhất trong các bài xích tập và tình huống giao tiếp thông thường. Mời các bạn theo dõi và quan sát kỹ năng trong thể loại Ngữ Pháp Tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách dùng due to


Cách cần sử dụng Due to

Due to: cũng chính vì, do

Cách sử dụng Due to lớn trong Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, kết cấu Due lớn dùng làm chỉ nguyên nhân, nguim nhân của hành vi, vấn đề cố định nào kia.

Cấu trúc Due to

Cấu trúc 1:

S + V + Due khổng lồ + Noun Phrase

Ex: – The team’s success was largely due to lớn his efforts.

(Sự thành công của đội nhiều phần là do sự cố gắng của anh ấy ấy).

-Nam failed the exam due lớn his negligence.

(Nam sẽ trượt bài bác đánh giá cũng chính vì sự cẩu thả của anh ấy).

Cấu trúc 2:

S + V + Due to + the fact that S + V

Ex: They spent all time last Christmas at home page due khổng lồ the fact that the weather was so cold.

(Họ đã dành cả thời gian mùa ngày lễ noel trước trong nhà chính vì thực sự rằng thời tiết quá lạnh).

*Notes:

– Khi thực hiện Due khổng lồ sống đầu câu bắt buộc phân làn các mệnh đề bởi vết “,”.

– Một số các tự đồng nghĩa với Due to:

Due to = Because of = Owing to lớn = On tài khoản of = In view of

(Bởi bởi, vì vì)

Cấu trúc 3:

Due to được dùng như một tính trường đoản cú vào câu.

Ex: The car is due lớn leave soon.

(Chiếc xe tách đi sớm).

Xem thêm: Cuộc Sống Kín Tiếng Của Btv Thu Uyên Sinh Năm Bao Nhiêu, Mc Thu Uyên Nói Gì Khi Bị Tố Ăn Chặn Tiền

Ex: Due lớn the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi vày thời tiết xấu, Cửa Hàng chúng tôi quan yếu đi dã ngoại).

= Because of the bad weather, we can’t go for a picnic.

(Bởi vị thời tiết xấu, chúng tôi bắt buộc đi dã ngoại).

cũng có thể thay thế Due to lớn bằng Because of hoặc Owing lớn hoặc On tài khoản of hoặc In view of.


Viết lại câu cùng với Due to

Due to là từ bỏ đồng nghĩa tương quan cùng với Because of buộc phải cách viết lại cũng giống với giải pháp viết lại câu từ bỏ Because of thanh lịch Because.

S + V + Due lớn + Noun Phrase

➔ S + V + Because + S + V…

Ex: I went khổng lồ school late due khổng lồ my broken bike.

(Tôi đang đi đến ngôi trường muộn cũng chính vì dòng xe của tôi bị hỏng).

➔ I went lớn school late because my bike was broken.

(Tôi đã đến trường muộn cũng chính vì loại xe đạp điện của tôi đã biết thành hỏng).

Các bài xích tập cùng với Due lớn trong Tiếng Anh

Đừng quên một số bài bác tập vận dụng vào bài học kinh nghiệm này nhé. Phía dưới có câu trả lời chính xác.

a. _____ lớn fog, the boat arrived late. (Due / Because of / Because)

b. The improvement was _____ a higher level of gold are treated during the period. (Due to/ Because of/ In view of)

c. His car troubles are ______ a problem with alternator. (Due to/ Owing to/ In tài khoản of)

d. _____to the law in Irel&, they had to work out a way of getting her over khổng lồ Britain. (Due/ Because)

e. Minc missed her light _____ to a traffic hold – up. (Due/ Because/ Owing to)

Đáp án:

a. Due

b. Due to

c. Due to

d. Due

e. Due

Như vậy, chúng ta đã hiểu được due khổng lồ là gì? Cách cần sử dụng due lớn rồi đúng không nào nào? Chúc các bạn học tập giỏi.


Ngữ Pháp -
DMCA.com Protection Status

Điều Khoản Và Chính Sách Bảo Mật - Privacy Policy