CÁCH DÙNG EXCEPT

      29

Beside, besides, except, apart from là đa số tự được áp dụng hơi liên tục với phổ cập trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số bạn học vẫn còn đó lầm lẫn với chần chừ rõ biện pháp thực hiện cũng tương tự địa điểm của những tự trong câu. Hơn vậy nữa, hai từ bỏ cơ mà rất là rất dễ gây hiểu nhầm đó đó là beside với besides vì chưng giải pháp viết của chúng tương đối như là nhau.


Bạn đang xem: Cách dùng except

*
*
*
*
*
Những bài tập áp dụng

Xem thêm: Cách Tính Tiền Chậm Nộp Thuế Gtgt, Tncn, Tndn Mới Nhất, Please Wait

3.1. Chọn giải pháp đúng cho những câu sau:

My dog is very well trained. When I take hyên ổn out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me & never runs ahead.I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, &, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late và we don’t want lớn be out in the dark.(BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.Judith placed her bag on the empty seat (BESIDE/ BESIDES) her.I’m not ready lớn get married yet. (BESIDE/ BESIDES), I enjoy living alone.Feeling a tug at his sleeve, he turned to lớn see Joe (BESIDE/ BESIDES) him.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.The play is excellent, and (BESIDE/ BESIDES), the tickets don’t cost much.Those books seem very dull (BESIDE/ BESIDES) this one.(BESIDE/ BESIDES) milk and butter, we need some vegetables.The photograph shows the happy couple standing (BESIDE/ BESIDES) a banamãng cầu tree.What other types of music vì chưng you lượt thích (BESIDE/ BESIDES) classical?He would lượt thích khổng lồ take a photograph of us. Would you come and sit (BESIDE/ BESIDES) me?There was a small table (BESIDE/ BESIDES) the bed, on which there was a book.Do you play any other sports (BESIDE/ BESIDES) football and basketball?He noticed what looked lượt thích a bundle of rags (BESIDE/ BESIDES) the road.I don’t think I’ll come on Saturday. I have a lot of work lớn vị. (BESIDE/ BESIDES), I don’t really like parties.Anne trotted obediently (BESIDE/ BESIDES) her mother.I think she has many good qualities (BESIDE/ BESIDES) being very beautiful.His parents kept vigil (BESIDE/ BESIDES) his bed for weeks before he died.

3.2. Đáp án

Beside Besides Besides Beside Besides Beside Beside Besides Beside Beside BesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBesideBesidesBeside

Trên đó là tổng thích hợp cách cần sử dụng với phân biệt beside, besides, except, apart from trong tiếng Anh, tieudung24g.net mong muốn bàn sinh hoạt hoàn toàn có thể hiểu rõ và dùng thạnh nhuần nhuyễn rộng các từ bỏ bên trên.


*


Cộng đồng tieudung24g.net - Chia sẻ tư liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS. Tđắm đuối gia ngay lập tức Group Tự Học IELTS 8.0