CÁCH DÙNG HITLEAP

      20

Hitleap là một kênh dịch vụ đàm phán Traffic miễn giá tiền giúp bạn tăng lượng truy cập mang lại website một giải pháp dễ dãi. Lúc bạn tmê man gia Hitleap các bạn sẽ truy vấn website của các thành viên không giống vào hệ thống. Đổi lại, website của các bạn sẽ được xem như vì hàng ngàn ngàn member tích cực.

Bạn đang xem: Cách dùng hitleap

Hitleap Ra đời năm 2008 với tới nay vẫn được nhiều người sử dụng do tính dễ dàng cùng dễ sử dụng. Bạn chỉ cần sử dụng ứng dụng Hitleap exchange, đăng nhập tài khoản và để phần mềm từ bỏ chạy 24 tiếng. Lúc Này Hitleap Exchange được cải tiến và phát triển bên trên 2 hệ quản lý điều hành Windows và Linux.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 Hitleap sẽ vứt đơn vị chức năng Minutes nạm vào sẽ là đơn vị Hits, 3 Hits = 1Minutes trước đó.

Phần 1: Đăng ký kết Hitleap

1. Quý Khách truy vấn vào đây ấn vào Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1-300x150.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1.png" class="lazyload wp-image-877 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_670,h_335/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_670,h_335/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1.png" alt="hitleap là gì" width="670" height="335" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_791/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1.png 791w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1-300x150.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1-768x384.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-1-696x348.png 696w" data-sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" />

2. Trong trang đăng ký (Sign Up) các bạn điền can hệ gmail, thương hiệu singin, password (2 lần) , tích chọn “I agree to lớn the Terms of Service” để gật đầu đồng ý luật pháp sử dụng. Cuối cùng ấn Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2-300x194.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2.png" class="lazyload size-full wp-image-878 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_668,h_433/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_668,h_433/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2.png" alt="ĐK hitleap" width="668" height="433" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_668/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2.png 668w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2-300x194.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_648/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-2-648x4trăng tròn.png 648w" data-sizes="(max-width: 668px) 100vw, 668px" />

3. Truy cập email cùng kích hoạt thông tin tài khoản.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3-300x158.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3.png" class="lazyload wp-image-879 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_672,h_355/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_672,h_355/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3.png" alt="hitleap là gì" width="672" height="355" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_892/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3.png 892w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3-768x406.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3-696x368.png 696w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_795/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-3-795x420.png 795w" data-sizes="(max-width: 672px) 100vw, 672px" />

Phần 2: Cài đặt cùng sử dụng Hitleap Viewer

1. Đăng nhập thông tin tài khoản Hitleap, ấn lựa chọn thực đơn Earn Traffic, tài Hitleap Viewer phù hợp cùng với hệ điều hành quản lý bạn đang thực hiện.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4-300x174.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4.png" class="lazyload wp-image-880 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_680,h_395/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_680,h_395/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4.png" alt="giải pháp sử dụng hitleap" width="680" height="395" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_942/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4.png 942w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4-300x174.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4-768x446.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4-696x404.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_723/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_tieudung24g.net-4-723x4đôi mươi.png 723w" data-sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />

2. Cài đặt với bật Hitleap Viewer bên trên máy vi tính (hoặc VPS Windows). Đăng nhập cùng với tài khoản vẫn sinh sản.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" class="lazyload size-full wp-image-883 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_815,h_640/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_815,h_640/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" alt="hitleap là gì" width="815" height="640" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_815/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png 815w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-768x603.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-696x547.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_535/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-535x420.png 535w" data-sizes="(max-width: 815px) 100vw, 815px" />

Hitleap viewer đang tự truy cập những website khác trong ứng dụng, chúng ta cũng có thể thu nhỏ tuổi phần mềm cùng thao tác làm việc không giống. Quý Khách cảm nhận tối nhiều 3000 Hits/ngày cho 1 Slot Hitleap (tài khoản miễn phí), cứ rứa các bạn nhân 2 3 4…

Lưu ý: Hitleap chỉ tính lượt truy cập theo IP. vày đó nếu khách hàng sở hữu Hitleap Viewer mang đến nhiều máy vi tính cùng mạng (cùng IP) thì Hitleap chỉ tính 1 loại độc nhất vô nhị thôi. Nếu ý muốn thiết lập thêm Hitleap Viewer các bạn đề nghị chắc hẳn rằng khác hệ trọng IP.

Phần 3: Thêm Website vào Hitleap

Sau Lúc thông tin tài khoản bao gồm lượng Hits (đơn vị chức năng tính của Hitleap) các bạn bắt đầu chuyển website vào nhằm trao đổi traffic bằng cách ấn lựa chọn menu My Websites. 

Traffic Source: là mối cung cấp truy vấn (referral), bạn tất cả 3 sự chựa chọn:

Direct / Anonymous: Nguồn truy vấn trực tiếp hoặc ẩn danh, Hitleap đã rước bỗng nhiên.Referrer URL: Tự chỉnh mối cung cấp truy cập ví dụ như facebook.com, twitter.com .v.v. Áp dụng cho tài khoản khoản High/UltraSearch keyword: Từ khóa search kiếm Có nghĩa là nguồn traffic vẫn hiển thị gồm cả trường đoản cú khóa. Áp dụng so với thông tin tài khoản khoản High/Ultra.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" class="lazyload size-full wp-image-870 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_541,h_305/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_541,h_305/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" alt="hitleap là gì? phương pháp áp dụng hitleap tăng traffic website" width="541" height="305" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_541/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png 541w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png 300w" data-sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" />

Bounce Rate Reduction: Tỉ lệ bay trang web, Áp dụng đối với thông tin tài khoản High/Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" class="lazyload size-full wp-image-871 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_540,h_151/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_540,h_151/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" alt="boot traffic trang web bằng hitleap" width="540" height="151" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_540/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png 540w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png 300w" data-sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" />

Geotargeting: Nhắm phương châm địa lý, trong đó:

All countries: Tất cả các quốc giaSpecific countries: Lựa lựa chọn quốc gia cụ thể. Áp dụng tuyệt nhất tài khoản Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" class="lazyload size-full wp-image-872 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_550,h_284/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_550,h_284/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" alt="hitleap là gì? bí quyết thực hiện hitleap tăng traffic website" width="550" height="284" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_550/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png 550w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png 300w" data-sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

Sau lúc tùy chỉnh thiết lập dứt thông số kỹ thuật cân xứng cùng với thông tin tài khoản của chính bản thân mình, bạn ấn SUMBIT để nhập website lên hệ thống.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Dạ Dày Om Tiêu, Dạ Dày Om Tiêu

Hiện giờ sống mục My Website đang hiển thị những trang web các bạn gửi lên cùng với tinh thần nlỗi sau: ACTIVE: Đã kích hoạt – PAUSE: Tạm dừng – REJECT: Từ chối. Nếu hiện chữ REJECT là vì website chúng ta có truyền bá tự chuyển làn phân cách.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" class="lazyload size-full wp-image-873 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1016,h_287/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1016,h_287/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" alt="hitleap là gì? bí quyết sử dụng hitleap tăng traffic website" width="1016" height="287" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1016/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png 1016w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-768x217.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-696x197.png 696w" data-sizes="(max-width: 1016px) 100vw, 1016px" />

Khoảng vài phút ít sau bạn khám nghiệm sẽ thấy lượng Hits vẫn sử dụng, Tức là Website bạn đang bắt đầu thừa nhận lượng traffic tương ứng.

Đối cùng với thông tin tài khoản Regular chúng ta chỉ được được cho phép thêm tối nhiều 3 địa chỉ trang web (xem trong mục Website Slots). Nếu bạn có nhu cầu thêm website bạn có thể cài đặt thêm Slot (giá bán 5$/tháng/10slot) hoặc chúng ta bắt buộc nâng cấp thành viên thành High/Ultra (xem trong phần 4).

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" class="lazyload size-full wp-image-876 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_691,h_571/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_691,h_571/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" alt="hitleap là gì? cách áp dụng hitleap tăng traffic website" width="691" height="571" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_691/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png 691w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_508/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-508x4đôi mươi.png 508w" data-sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px" />

Phần 4: Các các loại thông tin tài khoản Hitleap.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" class="lazyload size-full wp-image-874 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1022,h_539/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1022,h_539/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" alt="hitleap là gì? biện pháp áp dụng hitleap tăng traffic website" width="1022" height="539" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1022/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png 1022w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-768x405.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-696x367.png 696w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_796/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-796x4đôi mươi.png 796w" data-sizes="(max-width: 1022px) 100vw, 1022px" />

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png" data-large-file="https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" class="lazyload size-full wp-image-875 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1015,h_430/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1015,h_430/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" alt="hitleap là gì? bí quyết sử dụng hitleap tăng traffic website" width="1015" height="430" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1015/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png 1015w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-768x325.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-696x295.png 696w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_991/https://tieudung24g.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-991x420.png 991w" data-sizes="(max-width: 1015px) 100vw, 1015px" />

Nlỗi hình bên trên chúng ta có thể thấy sự không giống nhau hơi lớn giữa các nhiều loại tài khoản. Với thông tin tài khoản Regular là thông tin tài khoản miễn tầm giá bạn chỉ thêm được về tối nhiều 3 trang web, chạy Hitleap viewer về tối đa bên trên 2 máy vi tính (hoặc VPS). Các công dụng tạo Nguồn truy vấn, chọn non sông .v.v. đa số bị khóa.

Các thông tin tài khoản High (14$/tháng) với Ultra (39$/Tháng) được mlàm việc những tác dụng rộng, được thưởng trọn từng mon xuất xắc tăng thêm Slots. Tùy vào nhu cầu áp dụng Hitleap chúng ta có thể nâng cấp hoặc không đề xuất nâng cấp. Nếu tăng cấp tài khoản chúng ta tkhô giòn toán qua ví điện tử paypal hoặc payza.

Lời kết

Đến đây các bạn đã biết Hitleap là gì cùng cách áp dụng Hitleap ra sao. Thường mọi tín đồ download Hitleap Viewer bên trên VPS Windows sẽ tiết kiệm chi phí chi phí rộng đối với chạy xe trên laptop cá thể. Hoặc các bạn kiếm tìm một số trong những site đăng ký VPS miễn phí tổn nhằm thực hiện.

quý khách hàng không thích download Hitleap Viewer quý khách hoàn toàn có thể mua Hits tức thì bên trên Hitleap, hoặc thiết lập thông tin tài khoản Hitleap trên mạng, giá hiện tại 30.000 Hits (10.000 Minutes) xấp xỉ trong khoảng 0.4-0.6$ tùy bạn chào bán.

Cuối cùng, Nếu như chúng ta chưa tồn tại phương thức hãy suy nghĩ lúc thực hiện Hitleap nhằm chơi GA, Youtube xuất xắc những site tìm chi phí nặng nề như rút ít gọn links, đặt popup..