Cách Dùng Lệnh Trim

      238

Lệnh giảm vào CAD (TRIM) là 1 trong trong số những lệnh AutoCAD quan trọng đặc biệt tuyệt nhất . Lệnh này giúp giảm các đường thẳng vượt vào bản vẽ của chúng ta. Nếu tôi tất cả hai đường trực tiếp giao nhau và ao ước cắt một / cả nhì điểm tại điểm bọn chúng giao nhau, TRIM để giúp đỡ tôi có tác dụng điều ấy. Lệnh TRIM là một trong số hiện tượng các bạn sẽ áp dụng hơn một ngàn lần trong một dự án, bởi vậy bạn cần phải học giải pháp áp dụng bọn chúng ngay hiện thời.


Các bước sử dụng lệnh giảm trong CAD

Kích hoạt lệnh TRIM: Trên commvà Call TRIM (lệnh tắt TR). Hoặc trang chủ tab > Modify > Trim.
*
*
*
*
*
*

Kéo lâu năm đường trực tiếp trong AutoCAD cùng với lệnh TRIM