Cách dùng not until

      130

Cấu trúc it is/was not until….that…….(mãi cho đến khi…..thì….). Đây là một phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp hay gặp gỡ trong những đề thi giờ đồng hồ anh. Ở các bài xích từ bỏ luận thì các bạn sẽ gặp mặt nội dung bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường mở ra vào phần sửa lỗi không nên hoặc lựa chọn giải đáp đúng.

Bạn đang xem: Cách dùng not until

⇒ Vì vậy khôn xiết cần thiết cùng quan trọng các bạn bắt buộc làm rõ với ghi lưu giữ nhằm vận dụng.

*

Cách viết lại câu với Not until

➥ Công thức: S + V (chia làm việc dạng tủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that + S + V (phân chia theo động tự sống nhà ngữ)

Ví dụ:

She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love.

He didn’t visit until the last weekkết thúc.

→ It was not until last weekend that he visited me.

Cấu trúc Only when

Xét về phương diện ngữ nghĩa, cả only when cùng not until đều có đường nét tương đồng với có thể thay thế cho nhau. Vì vậy ta cũng rất có thể cần sử dụng only when sửa chữa mang lại not until.

Only when tức là “ chỉ cho khi…”, đùng dể nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn xảy ra vấn đề hành động.

➥ Công thức: Only when + S + V(s/es) + trợ đụng trường đoản cú + S + V (ngulặng thể)

Chú ý: Tại mệnh đề trước tiên, Tức là mệnh đề cất Only when, theo sau Only when chỉ có thể là 1 trong những mệnh đề, chđọng cấp thiết là từ xuất xắc các tự chỉ thời hạn nlỗi so với Not until.

Ví dụ:

She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me.

→ It was not until he needed some money that he visited me.

I didn’t go swimming until the rain stopped.

Xem thêm: Mẹ Cần Biết: Một Số Cảnh Báo Bệnh Khi Trẻ Ăn Xong Bị Nôn Ói, Ba Mẹ Làm Gì?

→ Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming.

các bài luyện tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until khôn cùng quan trọng đặc biệt trong những khi học giờ đồng hồ đứa bạn phải cụ được. Vì vậy hãy luyện tập và xong xuôi thiệt các bài bác tập có tương quan để nắm rõ và ghi lưu giữ. Vuihoctientị.vn vẫn cung ứng tới các bạn các bài tập quan trọng để bạn luyện tập nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1.It was not until midnight ______________baông chồng trang chính.

A.did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

2.It was not until 1994 that this school______________

A.builds B. built C. had built D. was built

3.It was not until 2000 that I ______________ him

A.teach B. teaching C. lớn teach D. taught

4.It _________________ until his father came that he ate something.

A.was B. were C. was not D. were not

5.It was not until I ______________ lớn new school that my mother bought me a new bike.

A.go B. went C. am going D. will go

6.It was not until ______________ that I met her

A.next week B. last week C. week D. the week

7.It was not _______________ 2000 that I met him

A.in B. at C. until D. by

8.It was not until September that I ______ this school.

A.leave B. leaves C. leaving D. left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until __________________________________________________

They didn’t get round khổng lồ business until they had finished eating.

=> Only when_________________________________________________

She didn’t write to lớn him until she received a letter from hyên.

=> It was not until______________________________________________

The letter didn’t arrive sầu until yesterday.

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have sầu to lớn wear uniform until I go to school.

=> It is not until ________________________________________________

Với rất nhiều kỹ năng và kiến thức với bài xích tập vuihoctienghen tuông.vn cung cấp bên trên đây, hy vọng những bạn sẽ học giờ đồng hồ anh thiệt giỏi cùng đạt điểm cao trong số bài thi tiếng anh.