CÁCH DÙNG WHO

      67
3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ 7 bí quyết rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ8 Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom với Whose trong giờ anh8.4 phân biệt WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để giải say mê rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đang xem: bí quyết who whom which

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi thứ vật, đụng vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (who, which vẫn có thê áp dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm bổ nghĩa mang lại danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan tiền hệ


1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan lại hệ

– thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ cho động từ vào mệnh đề quan lại hệ

– thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

4. THAT

– hoàn toàn có thể thay nắm cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề tình dục quan hệ xác định

* những trường hợp thường dùng “that”:

– khi đi sau các bề ngoài so sánh nhất

– khi đi sau những từ: only, the first, the last

– khi danh trường đoản cú đi trước bao gôm cả người và vật

– lúc đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* những trường đúng theo không sử dụng that:

– trong mệnh đề dục tình không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ cài đặt cho danh trường đoản cú chỉ người hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan tiền hệLoại danh từ vắt thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ hay túc từ
Thatchỉ người hay chỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ tình dục trong tiếng Anh chỉ lý do, thường ráng cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường ráng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường cố cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các nhiều loại Mệnh đề quan hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan tiền hệ khẳng định và mệnh đề tình dục không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh trường đoản cú không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm tin tức về một người, một đồ hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất thiết phải tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh trường đoản cú là danh từ khẳng định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– khi danh từ nhưng mà nó ngã nghĩa là một danh tự riêng

– lúc danh từ mà nó xẻ nghĩa là 1 trong những tính từ cài đặt (my, his, her, their)

– lúc danh từ nhưng nó xẻ nghĩa la một danh tự đi với this , that, these, those

Một số chú ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan tiền hệ tất cả giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bởi who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định , chúng ta cũng có thể bỏ những đại từ quan lại hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các cụm trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề quan hệ được rút thành nhiều phân từ
Mệnh đề quan hệ tình dục chứa những đại từ quan hệ quản lý từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* trường hợp mệnh đề tình dục là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề tình dục được rút thành các động tự nguyên mẫu

Mệnh đề dục tình được rút thành các động tự nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tuổi Học Lớp Mấy Tuổi 2020


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới tự (một giới từ mở đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ đồng hồ anh

1. Bí quyết dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ khi từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người bọn ông (người mà) đã rỉ tai với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp bài toán ở của hàng là đàn bà ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là hễ từ Verb

2. Phương pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, bạn mà anh gặp gỡ là phụ thân tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô bé mà anh thấy là những chị họ tôi

– trong văn nói người ta thường dùng who hoặc that vậy cho whom, hoặc phổ thông không dừng lại ở đó bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường vừa lòng whom làm từ xẻ túc cho một giới từ, khi viết ta nhằm giới từ trước whom, khi nói tứ để giới từ sau cùng, còn whom được thay thế sửa chữa bằng that hoặc vứt hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Giải pháp dùng Whose

– Whose được dùng như hình thức sở hữu giải pháp khi tự đứng trước là chủ ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ tiến hành bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh tự Noun, danh từ thua cuộc whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM với WHOSE

1. Phân biệt cách dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là cồn từ còn sau whose cần là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu phụ giúp các bạn là giáo viên dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người đàn ông có nam nhi học cùng lớp tôi là một trong những bác sĩ

2. Phân biệt biện pháp dùng Who với Whom

– Who làm công ty từ vào mệnh đề quan tiền hệ và sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay chũm cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu bé bỏng mà mẹ cậu ấy là 1 y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: chấm dứt câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà đàn ông cuả ông ta là bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn bao gồm biết người thanh nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà cơ mà cưả cuả nó màu quà là bên cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái nhưng mà tôi ưng ý là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking khổng lồ some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi nói chuyện với vài người nông dân (những bạn mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học giờ đang chũm gắng chăm chỉ học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần kề đã bắt giữ lại người bầy ông (người mà) có không ít người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: xong câu với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần cạnh hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà có thanh kiếm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những đơn vị khoa học những người dân mà sẽ nghiên cứu máy bộ mới đang qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.