Cách gọi tên ankan có nhánh

      94

Metan (CH4) và các chất tiếp sau có phương pháp phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. Lập thành dãy đồng đẳng ankan (hay parafin) gồm công thức tầm thường CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Cách gọi tên ankan có nhánh

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết solo C - C, C - H. Các nguyên tử cacbon vào phân tử ankan (trừ C2H6) không thuộc nằm trên một con đường thẳng.

2. Đồng phân

Từ C4H10 trở đi, ứng cùng với mỗi cách làm phân tử có các công thức cấu tạo mạch cacbon ko phân nhánh cùng mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

3. Danh pháp

Một số ankan mạch cacbon ko phân nhánh được reviews trong bảng sau:

*

Các ankan có mạch nhánh được gọi tên theo danh pháp sửa chữa thay thế như sau:

- lựa chọn mạch cacbon dài nhất và có rất nhiều nhánh nhất làm mạch chính.

- Đánh số trang bị tự những nguyên tử cacbon mạch bao gồm từ phía sát nhánh hơn.

- call tên mạch nhánh (nhóm ankyl) theo lắp thêm tự vần vần âm cùng cùng với số chỉ địa chỉ của nó, tiếp theo là thương hiệu ankan khớp ứng với mạch thiết yếu (xem bảng trên).

Thí dụ:

*
*

Một số chất có tên thông thường, thí dụ: isopentan, neopentan,...

Bậc của nguyên tử C vào phân tử hiđrocacbon no được xem bằng số links của nó với những nguyên tử cacbon khác.

II. đặc thù vật lí

Ở điều kiện thường, tư ankan đầu hàng đồng đẳng (từ CH4 mang lại C4H10) là phần lớn chất khí, những ankan tiếp theo sau là hóa học lỏng, từ khoảng tầm C18H38 trở đi là hầu như chất rắn.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng của các ankan tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

Ankan nhẹ nhàng hơn nước và hầu như không tan trong nước, nhưng tan những trong dung môi hữu cơ.

III. đặc thù hóa học

Ở ánh sáng thường, các ankan không công dụng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và các chất oxi hóa như dung dịch KMnO4 (thuốc tím)...

Khi phát sáng hoặc đun nóng, các ankan dễ dãi tham gia các phản ứng thế, phản nghịch ứng bóc hiđro cùng phản ứng cháy. 

1. Làm phản ứng thế vị halogen

Clo có thể thay cụ lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan.

Xem thêm: Cách Xóa Lời Mời Kết Bạn Trên Facebook Nhanh, Cách Hủy Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Trên Facebook

$CH_4 + Cl_2xrightarrowasCH_3Cl + HCl$

clometan (metyl clorua)

$CH_3Cl + Cl_2xrightarrowasCH_2Cl_2 + HCl$

điclometan (metylen clorua)

$CH_2Cl_2 + Cl_2xrightarrowasCHCl_3 + HCl$

triclometan (clorofom)

$CHCl_3 + Cl_2xrightarrowasCCl_4 + HCl$

tetraclometan (cacbon tetraclorua)

Các đồng đẳng của metan cũng thâm nhập phản ứng thế tương tự metan.

Nhận xét:

Nguyên tử hiđro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị thay hơn nguyên tử hiđro link với nguyên tử cacbon bậc rẻ hơn.

Các bội phản ứng trên được gọi là phản nghịch ứng halogen hóa. Các thành phầm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

2. Làm phản ứng tách

Dưới chức năng của nhiệt và hóa học xúc tác phù hợp hợp, những ankan có phân tử khối nhỏ dại bị bóc tách hiđro thành hiđrocacbon ko no tương ứng.

Ở ánh nắng mặt trời cao và chất xúc tác ưng ý hợp, ngoài câu hỏi bị bóc tách hiđro, các ankan còn có thể bị phân giảm mạch cacbon sinh sản thành những phân tử bé dại hơn.

3. Làm phản ứng oxi hóa

Khi bị đốt, các ankan phần đa cháy, tỏa nhiều nhiệt.

Nếu thiếu thốn oxi, phản bội ứng cháy của ankan xảy ra không trả toàn: sản phẩm cháy bên cạnh CO2, H2O còn có C, CO,...

IV. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

Metan được điều chế bằng cách đun rét natri axetat khan với các thành phần hỗn hợp vôi tôi xút:

$CH_3COONa ext + ext NaOH ext xrightarrowCaO,t^o ext CH_4 uparrow ext + ext Na_2CO_3$

2. Trong công nghiệp

Các ankan là thành phần bao gồm của dầu mỏ, khí vạn vật thiên nhiên và khí mỏ dầu.

Từ dầu mỏ, bằng phương thức chưng chứa phân đoạn, ta thu được các ankan ở những phân đoạn khác nhau.

Từ khí vạn vật thiên nhiên và khí mỏ dầu cũng thu được những ankan CH4, C2H6, C3H8, C4H10 ...