Cách khoanh tròn trong powerpoint

      98

Để làm ra một bài xích tập trắc nghiệm bên trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì biện pháp dễ dàng duy nhất là tạo thành 4 câu trả lời, A, B, C, D hoặc là 1 trong, 2, 3, 4. Và tất yếu là bao quanh các giải đáp này là một trong vòng tròn, nó tương tự như bài xích trắc nghiệm cơ mà thầy cô phân phát cho bạn làm hàng ngày ấy