Cách Lập Bảng Phân Phối Xác Suất

      133
1) bắn thường xuyên 3 viên đạn tự do vào bia. Xác xuất trúng đích của từng viên là 0,6. Gọi X là số viên đạn trúng đích. Lập bảng trưng bày xác xuất của X và viết hàm phân phốigiúp dùm e bài này đi

Bạn đang xem: Cách lập bảng phân phối xác suất

#2vantho302


vantho302

Hạ sĩ

Thành viên
*
82 bài bác viếtGiới tính:NamĐến từ:Hội An - Quảng Nam

Xem thêm: Cách Đổi Icloud Để Tăng Tính Bảo Mật Cho Tài Khoản, Hướng Dẫn Thay Đổi Tài Khoản Icloud Trên Iphone

* Lý thuyết: (st)Gọi X là số lần thay đổi cố A xẩy ra trong n phép thử, thì X là đại lượng hốt nhiên rời rốc nhận những giá trị rất có thể có 0, 1, 2, …, n. Xác suất để X nhận những giá trị khớp ứng được tính bởi công thức Bernoulli:$P_x = P\left( X = x \right) = C_n^xp^x\left( 1 - p \right)^n - x$ cùng với $x = 0,1,2,...,n$$p$ là tỷ lệ biến cầm cố $A$ xảy raNói bí quyết khác, cung cấp nhị thức gắn liền với việc lặp lại n lần một phép thử gồm hai sự kiện trái chiều (thành công với thất bại; xẩy ra và ko xảy ra) với X là chu kỳ thành công. Việc tái diễn ở đây có nghĩa là dãy phép thử được tiến hành trong cùng điều kiện và chủ quyền với nhau.Như vậy bảng phân phối phần trăm của đại lượng tình cờ X phân phối theo quy chính sách nhị thức gồm dạng:
*
* Áp dụng:Xác suất phun trúng đích là $p=0.6$Xác suất phun trượt là $q=0.4$Gọi X là số viên đạn phun trúng đích$\beginarraylP\left( X = 0 \right) = C_n^0p^0q^n = C_3^0*\left( 0,6 \right)^0*\left( 0,4 \right)^3 = 0,064\\P\left( X = 1 \right) = C_n^1p^1q^n - 1 = C_3^1*\left( 0,6 \right)^1*\left( 0,4 \right)^2 = 0,288\\P\left( X = 2 \right) = C_n^2p^2q^n - 2 = C_3^2*\left( 0,6 \right)^2*\left( 0,4 \right) = 0,432\\P\left( X = 3 \right) = C_n^3p^3q^0 = C_3^3*\left( 0,6 \right)^3*\left( 0,4 \right)^0 = 0,216\endarray$Từ đó ta tất cả bảng bày bán xác suất.
*
Hàm cung cấp xác suất:$F_X\left( X \right) = \left\{ \beginarrayl0\rm neu x \le 0\\0,064\rm neu 0 0,288\rm neu 1 0,432\rm neu 2 0,216\rm neu 3 \endarray \right.$

#3Tranngoctuan


Tranngoctuan

Lính mới