CÁCH LƯU TRANG WEB TRÊN INTERNET EXPLORER

      95

Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2022. Nếu bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập cần có Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại bằng chế độ Internet Explorer trong tieudung24g.net Edge. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tieudung24g.net Edge để có trải nghiệm duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn và hiện đại hơn.

Bạn đang xem: Cách lưu trang web trên internet explorer

Bắt đầu với tieudung24g.net Edge


Triệu chứng

Biểu tượng Internet Explorer không xuất hiện trên màn hình nền của bạn. Khi bạn cố gắng sử dụng hộp thoại Các mục trên màn hình nền trong Windows XP hoặc hộp thoại Cài đặt biểu tượng trên màn hình nền trong Windows Vista để thêm biểu tượng Internet Explorer, sẽ không có hộp kiểm Internet Explorer.

Để tự thêm biểu tượng Internet Explorer, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây. Nếu bạn chỉ muốn tạo biểu tượng Internet Explorer trên màn hình mở trang chủ của mình, sử dụng Phương pháp 1 để tạo lối tắt. Sử dụng Phương pháp 2 nếu bạn muốn thêm một biểu tượng Internet Explorer đặc biệt trên màn hình thực hiện một trong các tác vụ sau của mình:

Mở hộp thoại Thuộc tính Internet

Khởi động Internet Explorer mà không cần trình bổ sung (như thanh công cụ)

Phương pháp 1: Tạo một lối tắt đến Internet Explorer trên màn hình nền của bạn

Quan Windows 7 không còn hỗ trợ khả năng sửa đổi sổ đăng ký để có được biểu tượng Internet Explorer đặc biệt xuất hiện trên máy tính để bàn của bạn. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo Internet Explorer có thể được xoá dễ dàng vì lý do tuân thủ. Cách duy nhất để thêm biểu tượng Internet Explorer vào màn hình nền Windows 7 là tạo lối tắt. Để tạo lối tắt đến Internet Explorer trên màn hình, hãy làm theo các bước sau:

Bấm chuột phải và kéo biểu tượng Internet Explorer từ menu Bắt đầu tới màn hình nền, sau đó bấm Tạo lối tắt tại đây hoặc bấm Sao chép tại đây.

Một lối tắt đến Internet Explorer được tạo trên màn hình của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.Các bước tiếp theo

Lưu ý Để tạo lối tắt màn hình nền cho Internet Explorer cho người dùng khác, hãy đăng nhập vào máy tính của bạn với tư cách là người dùng khác, rồi lặp lại phương pháp này cho từng người dùng.

Phương pháp 2: Thêm biểu tượng Internet Explorer đặc biệt vào màn hình nền

Quan Windows 7 không còn hỗ trợ khả năng sửa đổi sổ đăng ký để có được biểu tượng Internet Explorer đặc biệt xuất hiện trên máy tính để bàn của bạn. Thay đổi này được thực hiện nhằm đảm bảo Internet Explorer có thể được xoá dễ dàng vì lý do tuân thủ. Cách duy nhất để thêm biểu tượng Internet Explorer vào màn hình nền trong Windows 7 là tạo một lối tắt như minh họa trong Phương pháp 1.Để thêm biểu tượng Internet Explorer đặc biệt vào màn hình nền, hãy làm theo các bước sau:

Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy. Hoặc bấm vào Bắt đầu tìm kiếm nếu có.

Trong hộp Mở hoặc trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập Notepad, rồi nhấn ENTER.

Cẩn thận sao chép và dán văn bản sau vào Notepad.

Windows Registry Editor Version 5.00"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 Trên menu Tệp, bấm vào Lưu với tên.

Trong hộp Tên tệp , nhập Ie.reg, rồi lưu tệp vào màn hình nền của bạn.

Thoát Notepad.

Bấm đúp vào tệp Ie.reg trên màn hình nền.

*
Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hoặc để xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Cho phép.

Trong hộp thoại Trình soạn thảo Sổ đăng ký xuất hiện, hãy bấm Có, rồi bấm OK.Biểu tượng Internet Explorer đặc biệt được thêm vào màn hình nền của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.Để mở Tùy chọn Internet, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng này, rồi bấm Thuộc tính. Để khởi động Internet Explorer mà không cần trình bổ sung, bấm chuột phải vào biểu tượng này rồi bấm Khởi động không cần trình bổ sung.

Các bước tiếp theo

Lưu ý Để tạo biểu tượng Internet Explorer đặc biệt trên máy tính để bàn cho người dùng khác, đăng nhập vào máy tính như một người dùng khác, và sau đó lặp lại phương pháp này cho mỗi người dùng.

Các bước khác để tạo lối tắt đến Internet Explorer (Phương pháp 1)

Chọn cẩn thận rồi sao chép lệnh sau:

"%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"Important Make sure that you select the quotation marks (") at the beginning and end of this command.

Xem thêm: Phân Biệt Vice President Nghĩa Là Gì, Vice President

Bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình nền, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Lối tắt.

Trong Trình hướng dẫn tạo lối tắt, bấm chuột phải vào hộp Nhập vị trí của mục rồi bấm Dán để dán lệnh mà bạn đã sao chép trong bước 1.

Bấm Tiếp theo.

Trong hộp Nhập tên cho lối tắt này, nhập Internet Explorer.

Bấm Hoàn tất.Một lối tắt đến Internet Explorer được tạo trên màn hình nền của bạn. Bạn có thể bấm đúp vào biểu tượng này để mở trang chủ của mình trong Internet Explorer.

Các bước tiếp theo

Những điều cần kiểm tra khác

Nếu biểu tượng không xuất hiện trên màn hình sau khi bạn thử một trong các phương pháp trong bài viết này để khắc phục sự cố, đảm bảo rằng Windows được đặt để hiển thị các biểu tượng trên màn hình và kích hoạt quyền truy cập Internet Explorer. 

Hiển thị biểu tượng trên màn hình nền

Nhằm đảm bảo Windows được đặt để hiển thị biểu tượng trên màn hình nền, hãy làm theo các bước sau:

Bấm chuột phải vào vùng trống trên màn hình.

Bấm Xem nếu bạn đang chạy Windows Vista. Hoặc bấm vào Sắp xếp biểu tượng theo nếu bạn đang chạy Windows XP.

Nếu dấu kiểm không xuất hiện bên cạnh Hiển thị biểu tượng trên màn hình nền, hãy bấm để chọn Hiển thị biểu tượng trên màn hình nền.

Kích hoạt truy cập vào Internet Explorer

Nhằm đảm bảo Windows được đặt để kích hoạt truy cập vào Internet Explorer, hãy làm theo các bước thích hợp cho phiên bản Windows của bạn:

Windows Vista

Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chương trình mặc định.

Bấm Đặt truy cập chương trình và máy tính là mặc định.

Trong Chọn cấu hình, bấm Tùy chỉnh.

Bấm để chọn hộp Kích hoạt truy cập vào chương trình này bên cạnh Internet Explorer.

Windows XP

Bấm vào Bắt đầu, sau đó bấm Đặt truy cập chương trình và mặc định.

Trong Chọn cấu hình, bấm Tùy chỉnh.

Bấm để chọn hộp Kích hoạt truy cập vào chương trình này bên cạnh Internet Explorer.

Nếu vẫn không giải quyết được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ cho Internet Explorer.