Cách nhận xét biểu đồ tròn

      83
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI THPT QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu trang bị Tròn (địa lý)

 

b. Cách vẽ biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà khuyến mãi Bản đồ dùng cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà bộ quà tặng kèm theo Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà khuyến mãi Bản trang bị cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng ngay Bản thứ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà Tặng Kèm Bản vật cá thể hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà Tặng Kèm Bản thứ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng kèm Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-51)

c. Cách nhận xét biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản thứ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà Tặng Ngay Bản vật cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Những lỗi thường gặp Khi vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng ngay Bản thiết bị cá nhân hóa (Mã T-34)

e. Nên dùng thước đo % (không đề nghị đem % x 3,6o), không nên sử dụng thước đo độ

 

g. lấy ví dụ minch họa cụ thể biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà Tặng Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng Bản trang bị cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản thứ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà khuyến mãi Bản đồ dùng cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản thiết bị cá thể hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng kèm Bản vật cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà Tặng Kèm Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà bộ quà tặng kèm theo Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-03)

 

lấy ví dụ như khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp cùng thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ gia dụng thích hợp nhất biểu đạt tổ chức cơ cấu diện tích S phương diện nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi tLong thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách nhận xét biểu đồ tròn

Rút ít ra đông đảo nhận xét quan trọng.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa mặt đường tròn:

*Tính cơ cấu (%):

Áp dụng cách tính nhỏng trên, ta được bảng công dụng tương đối đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích S khía cạnh nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi tLong thuỷ sản

của cả nước, năm 2005 và năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp cùng thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi các thành phần hỗn hợp cùng thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% khớp ứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương ứng cung 1,80 của mặt đường tròn.

Xem thêm: Bật Mí Cách Nấu Cháo Xương Cho Bé Bổ Sung Nhiều Dinh Dưỡng

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản thiết bị cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://tieudung24g.net.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà khuyến mãi Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và so với bảng số liệu):

Tổng diện tích khía cạnh nước nuôi tLong thuỷ sản của cả nước từ 2005 – năm trước giảm tự 948,8 xuống 738,2000 ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, rứa thể:

+Diện tích mặt nước ngọt tăng: cấp 1,1 lần (308,5 nghìn ha so với 288,2.000 ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: vội vàng 1,5 lần (660,6 ngàn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, nuốm thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 nghìn ha đối với 288,2000 ha)

+Năm 2014: cấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích S mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm béo nhất: 97,7% với 98,2%, tăng 21,1 ngàn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi tất cả hổn hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm cực kỳ nhỏ, không nhiều dịch chuyển.

+Đối cùng với diện tích S phương diện mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm béo nhất: 80,0% với 84,5%, tuy nhiên sút 165,3 ngàn ha.

-Nuôi cá chỉ chiếm hơi nhỏ tuổi, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chiếm khá, giảm nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn tầm thường, Diện tích khía cạnh nước ngọt tăng hơi, chiếm phần chủ yếu là diện tích nuôi cá; đối với diện tích S phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn thế diện tích S phương diện nước ngọt, đang xuất hiện xu hướng giảm cùng chiếm phần đa phần là diện tích nuôi tôm.