Cách Sử Dụng In Spite Of

      118

Giống với những cụm từ bỏ although, even though với though, inspite of cùng despite cũng là các cụm trường đoản cú nối để giả định một điều trái ngược. Bài viết giới thiệu với chúng ta học cấu tạo sử dụng In spite of và despite trong giờ Anh.


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of cùng despite là hai từ nối thể hiện sự tương phản.Đứng đằng sau là một trong những danh trường đoản cú (Noun), các danh trường đoản cú (Noun phrase), rượu cồn từ V-ing.Mang ý nghĩa: mang dù

Ví dụ:

He still came to lớn her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Cách sử dụng in spite of

In spite of staying up late,Hoa gets up early & goes to school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NP /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want lớn swim in that river.

Xem thêm: Đêm Trước Cách Mạng Tháng 8 Năm 1945, Chương I: Giai Đoạn Trước Cách Mạng Tháng 8 (1916

Those kids want to lớn swim in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NP /V-ing, clauseClause + Despite + N / NP /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession


Despite this rain, I want to lớn go for a run

In spite of cùng Despite có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clauseVí dụ:

Các dạng bài xích tập ngữ pháp thường viết lại kết cấu although, though, even though bằng cấu tạo in spite of, despite với ngược lại.


Bài tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went to school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me to go lớn school although I was sick.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted lớn the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went to lớn sleep.=> In spite of ……........................................................................