Cách Sử Dụng Máy Fax Panasonic

      139
Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic – Cách sử dụng máy fax panasonic kx-fp701

HƯỚNG DẪN ĐẶT THỜI GIAN MÁY FAX

Bạn ấn lần lượt 03 phím <#> <0> <1>Màn hình hiển thị SET DATE & TIMEBạn ấn phím Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng – ngày- năm – giờ – phút cho máy, bạn nhớ định dạng Y:cho năm M: cho tháng và D: cho ngày.Bạn ấn phím <*> để chọn AM, hoặc phím <#> để chọn PM.Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

Bạn đang xem: Cách sử dụng máy fax panasonic

*
Hướng dẫn sử dụng máy fax panasonic kx-fp701

HƯỚNG DẪN ĐẶT LOGO

Bạn lần lượtấn ba phím <#> <0> <2>Màn hình hiển thị YOUR LOGOBạn ấn phím Khi đó bạn có thể vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy.Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN VÀO SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC SỐ FAX CỦA BẠN

Bạn lần lượt ấn ba phím <#> <0> <3>Màn hình hiển thị YOUR TEL NOBạn ấn phím Lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số Điện thoại hoặc số Fax của bạn.Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

 HƯỚNG DẪN ĐẶT CHẾ ĐỘ IN BÁO CÁO SAU MỖI BẢN FAX

Bạn lần lượt ấn ba phím <#> <0> <4>Màn hình hiển thị SENDING REPORTBạn có thể ấn phím để chọn vào chế độ.Bạn dùng nút để lựa chọn các chế độMODE=OFF/ON/ERROR.OFF: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ KHÔNG in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản FaxON: tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình gửi bản faxERROR: In báo cáo khi bạn không gửi được bản Fax hay quá trình gửi bị lỗi.Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX

Máy Fax KX-FP342 có 2 chế độ nhận Fax sau:a. Chế độ nhận FAX tự độngBạn ấn nút màn hình hiển thị Lúc này bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ các bản FAX khi người khác gửi đến.

b. Chế độ nhận FAX thủ công.Bạn ấn nút màn hình hiển thị Khi này có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu FAX bạn chỉ cần thao tác ấn phím và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận FAX cho bạn.

HƯỚNG DẪN ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG ĐỂ NHẬN FAX ( Khi máy để chế độ FAX ONLY chỉ nhận Fax ) :

Bạn lần lượt ấn ba phím <#> <0> <6>Màn hình hiển thị FAX RING COUNTBạn có thể ấn phím để chọn 1 đến 4 hồi chuông đổCuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

Xem thêm: Cách Làm Duong Vật Giả Tại Nhà Giúp Chị Em Thủ Dâm An Toàn, Cách Làm Dương Vật Giả Tại Nhà (Đơn Giản

Bạn ấn ba phím <#> <2> <2>Bạn có thể ấn phím để chọn chế độ ON ( sẽ in báo cáo thống kê ), hoặc chế độ OFF ( không in báo cáo hàng ngày ).Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỨC NĂNG GỬI FAX THEO GIỜ

Bạn lần lượt ấn ba phím <#> <2> <5>;Màn hình hiển thị DELAYEDBạn ấn phím thì máy sẽ hiển thị MODE = OFF(Bạn có thể ấn phím để chọn MODE= ON).Bạn ấn phím thì máy sẽ hiển thị NO= ; Sau đó, vào số Fax mà bạn cần Fax.Bạn ấn phím Màn hình sẽ hiển thị TIME=12:00 AM ; Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax.Cuối cùng, bạn ấn phím để ghi nhớ.

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BỘ NHỚ CỦA MÁY :

*

Nhớ được 106 tên người và số điện thoại.

A. NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN NGƯỜI VÀO BỘ NHỚ :– Bạn ấn phím

cho đến khi màn hình hiển thị khung chữ :DIRECTORY SET– Bạn nhấn phím mũi tên bên phải phím truy cập nhanh{NAVI}– Sử dụng bàn phím để vào tên ngời– Bạn ấn phím – Vào số điện thoại– Bạn ấn phím – Nhấn MENU để trở về trạng thái ban đầu.

SỬA CHỮA TÊN NGƯỜI ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình.Bạn nhấn phím < + – > cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.Nhấn phím MENUMàn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#Bạn chọn ấn phím <*> để thay đổi tên của người đó; Sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại.

D. XOÁ TẤT CẢ LƯU TRỮ TRONG BỘ NHỚ :Nhấn phím 4 cho đến khi hiển thị trên màn hình.Bạn nhấn phím < + – > cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình.Nhấn phím MENUMàn hình hiển thị EDIT= * DELETE=#Bạn chọn ấn phím <#> để xoá tên của người đó

– Bạn để tài liệu úp xuống khay;– Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím;– Quay số Fax mà bạn cần Fax.Sau đó bạn chờ cho khi đến nghe tiếng rít u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím để gửi bản Fax đi; Hoặc bạn có thể ấn phím ngay sau khi bạn quay số.