CÁCH SỬ DỤNG RATHER

      31

Trong giao tiếp giờ Anh, nhằm miêu tả các sở thích, mong muốn của bạn dạng thân, cụ vày sử dụng kết cấu I lượt thích, I want,…Tại mức nâng cấp hơn, bọn họ vẫn sử dụng kết cấu would rather. Would rather có khá nhiều cách sử dụng khác biệt trong từng thì xuất xắc các yếu tắc câu. Cùng Step Up ôn lại các cấu trúc và phương pháp sử dụng would rather nhé!

1. Cấu trúc would rather với 1 chủ ngữ 

1.1. Cấu trúc would rather sinh sống hiện tại hoặc tương lai 

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được áp dụng nhằm miêu tả ước muốn của tín đồ nói đến một điều gì đấy sinh hoạt hiện giờ hoặc tương lai. Cách cần sử dụng này thường xuyên được áp dụng trong số tình huống tiếp xúc tiếng Anh trang trọng hoặc vào văn viết.

Bạn đang xem: Cách sử dụng rather

Đang xem: Sau rather là gì

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ: 

Bill’d rather spend time on the beach.

I’d rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Cấu trúc would rather sinh sống thì vượt khứ

Cấu trúc ‘would rather’ hoàn toàn có thể được thực hiện để miêu tả ước muốn, nhớ tiếc của bạn nói đến một điều nào đấy đã xảy ra trong thừa khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have sầu + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have sầu seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.

*

Cách dùng would rather trong giờ Anh

2.2. Cấu trúc ‘would rather’ sống vượt khứ 

Cấu trúc ‘would rather’ rất có thể được sử dụng nhằm diễn đạt ước muốn, tiếc về một điều gì đó vào quá khứ hoặc trả định điều trái lập cùng với quá khứ đọng. Cách sử dụng này cũng tương đương với giải pháp kết cấu câu ĐK loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

I’d rather you hadn’t rung me at work. 

Lindomain authority would rather that she hadn’t divorced her husband.

The teacher would rather that I had gone to lớn class yesterday.

Download Ebook Hachồng Não Phương Pháp – Hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh thực dụng chủ nghĩa, thuận lợi cho tất cả những người không tồn tại năng khiếu với mất cội. Hơn 205.350 học viên đang áp dụng thành công với suốt thời gian học tập tối ưu này.  TẢI NGAY

3. Dạng viết tắt của would rather

thường thì, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong số văn bản trang trọng).

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

Tìm gọi thêm về các cấu trúc câu vào giờ đồng hồ Anh:

Download Ebook Haông xã Não Pmùi hương Pháp – Hướng dẫn giải pháp học tập giờ Anh thực dụng chủ nghĩa, dễ dàng cho những người không có năng khiếu sở trường cùng mất cội. Hơn 205.350 học tập viên vẫn vận dụng thành công xuất sắc cùng với quãng thời gian học tối ưu này.

Xem thêm: Cách Đọc Sách Nhanh Và Hiệu Quả, Cách Đọc Sách Nhanh Và Nhớ Lâu Dành Cho Các Mọt

4. các bài luyện tập về kết cấu would rather vào giờ Anh

Những bài tập 1: Chia dạng đúng của rượu cồn từ:

1. Jennifer’d rather … (stay) home page for dinner tonight.

2. I think I’d prefer … (play) chess today.

3. Would you rather I … (leave) you alone?

4. I’d rather the students … (study) for their thử nghiệm.

5. Peter prefers … (relax) at home on the weekkết thúc.

những bài tập 2: Điền lớn, than, or với khu vực trống:

1. Do you prefer coffee … tea?

2. I think I’d prefer … drive to lớn California. 

3. Would you rather go lớn the club … go to lớn the beach? (asking for a choice)

4. He’d rather work all day … go lớn the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food … American food.

bài tập 3: Chọn giải đáp đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to lớn go/going) to the cinema.

2. I’d rather speak to hyên ổn in person (khổng lồ discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 

3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris lớn London/khổng lồ live sầu in Paris than London) . 

4. I would rather you (go/went/had gone) trang chủ now.

5. I don’t want khổng lồ go out. I’d rather (staying/stay/lớn stay) trang chính.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.

8. I’d rather you (stay/khổng lồ stay/stayed) here with me và the kids.

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. stay 2. to lớn play 3. left 4. study 5. relaxing/to lớn relax

Những bài tập 2:

1.to lớn 2.lớn 3.or 4.than 5.to

Những bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didn’t go

 

Trên đây là các cách dùng phổ biến của kết cấu would rather chúng ta có thể phát hiện trong những cuộc đàm thoại giờ Anh của người nước ngoài. Hãy gọi kỹ cùng note lại nhằm thế được biện pháp sử dụng would rather đôi khi thực hành liên tục nhằm biến kỹ năng kia thành của mình! Trong khi, để cụ kiên cố 90% công ty điểm ngữ pháp thường gặp gỡ vào tiếp xúc với thi cử, tìm hiểu thêm sách Hack Não Ngữ Pháp với App bài tập thực hành kèm theo nhằm giờ đồng hồ Anh luôn luôn trngơi nghỉ đề xuất dễ dãi nhé!