Cách Tính Arctan

      70
arctan
*
Tính toán
*
Cài lại
Góc theo độ:
°
Góc tính bằng radian:
rad
Phép tính:

Máy tính tiếp tuyến ►

Định nghĩa Arctangent

Hàm arctangent là hàm ngược của y = tan (x).

arctan ( y ) = tan -1 ( y ) = x + kπ

Cho mọi

k = {..., - 2, -1,0,1,2, ...}

Ví dụ, nếu tiếp tuyến của 45 ° là 1:

tan (45 °) = 1

Khi đó, arctang của 1 là 45 °:

arctan (1) = tan -1 (1) = 45 °

Bảng Arctangent

y x = arctan (y)độradian
-1,732050808-60 °-π / 3
-1-45 °-π / 4
-0.577350269-30 °-π / 6
0 0 °0
0,57735026930 °π / 6
1 45 °π / 4
1,73205080860 °π / 3

Arctan trên máy tính

Để tính arctan (y) trên máy tính:

Nhấn các nút shift + tan.Nhập góc.Nhấn nút =.

Máy tính tiếp tuyến ►


Bạn đang xem: Cách tính arctan

*
*
*
*

Xem thêm: Cách Làm Phở Chiên Phồng Hà Nội Hút Hồn Giới Trẻ, Món Ngon Hà Nội

Viết cách cải thiện trang này

Gửi phản hồi
TOÁN TÍNH TOÁNBẢNG RAPID
Trang chủ | Web | Toán học | Điện | Máy tính | Bộ chuyển đổi | Công cụ