Cách Tính Arctan

      12
arcchảy
*
Tính toán
*
Cài lại
Góc theo độ:
°
Góc tính bởi radian:
rad
Phép tính:

Máy tính tiếp tuyến ►

Định nghĩa Arctangent

Hàm arctangent là hàm ngược của y = chảy (x).

arctan ( y ) = tan -1 ( y ) = x + kπ

Cho mọi

k = ..., - 2, -1,0,1,2, ...

Ví dụ, ví như tiếp đường của 45 ° là 1:

chảy (45 °) = 1

khi kia, arctang của 1 là 45 °:

arctung (1) = rã -1 (1) = 45 °

Bảng Arctangent

y x = arctan (y)độradian
-1,732050808-60 °-π / 3
-1-45 °-π / 4
-0.577350269-30 °-π / 6
0 0 °0
0,57735026930 °π / 6
1 45 °π / 4
1,73205080860 °π / 3

Arctung trên máy tính

Để tính arctan (y) trên sản phẩm công nghệ tính:

Nhấn những nút shift + tan.Nhập góc.Nhấn nút ít =.

Máy tính tiếp đường ►


Bạn đang xem: Cách tính arctan

*
*
*
*

Xem thêm: Cách Làm Phở Chiên Phồng Hà Nội Hút Hồn Giới Trẻ, Món Ngon Hà Nội

Viết giải pháp nâng cấp trang này

Gửi làm phản hồi
TOÁN TÍNH TOÁNBẢNG RAPID
Trang nhà | Web | Tân oán học | Điện | Máy tính | Bộ thay đổi | Công cụ