Cách Tính Cước Vận Chuyển Trong Dự Toán

      76

Hướng dẫn tính cước vận tải theo thông tứ 12/2021/tt-bxd

Bảng 12.1.

Bạn đang xem: Cách tính cước vận chuyển trong dự toán

Thông số quy thay đổi định mức đi lại theo các loại đường

Loại con đường (L)L1L2L3L4L5L6
Hệ số điều chỉnh (kđ)k1=0,57k2=0,68k3=1,00k4=1,35k5=1,50k6=1,80

– Công thức khẳng định định mức chuyên chở như sau: + Định mức vận chuyển với cự ly tải ≤ 1km = Đm1 x ∑n i=1(li x kđ),

trong kia ∑n i=1 li ≤ 1km. Lấy một ví dụ 1 : chuyển vận 1km ( 0,3km đường nhiều loại 1 + 0,3km đường một số loại 2 + 0,4km đường loại 3)

Cước 1km đầu =0,027*(0,3+0,57 + 0,3*0,68 +0,4 *1)

+ Định mức chuyên chở với cự ly tải ≤ 10km = Đm1 x ∑n i=1(li x kđ) + Đm2 x ∑n j=1(lj x kđ),

trong đó ∑n i=1 li ≤ 1km; ∑n j=1 lj ≤ 9km.

Ví dụ 2: vận chuyển 10km ( 4km đường nhiều loại 1 + 5 km đường một số loại 5 + 1km đường một số loại 4) Cước đi lại 10km = 0,027*1*0,57 + 0,019* ( 3*0,57 +5*1,5 +1*1,35)

+ Định mức vận động với cự ly di chuyển ≤ 60km = Đm1 x ∑n i=1(li x kđ)+ Đm2 x ∑n j=1(lj x kđ) + Đm3 x ∑n h=1(lh x kđ),

trong kia ∑n i=1 li ≤ 1km; ∑n j=1 lj ≤ 9km; ∑n h=1 lh ≤ 50km.

ĐIỂM MỚI Tính cước vận tải theo Thông bốn 12/2021/tt-bxd

+ Định mức đi lại với cự ly di chuyển > 60km = Đm1 x ∑n i=1(li x kđ)+ Đm2 x ∑n j=1(lj x kđ) + Đm3 x ∑n h=1(lh x kđ) + Đm3 x 0,95 x ∑n g=1(lg x kđ),

trong đo ∑n i=1 li ≤ 1km; ∑n j=1 lj ≤ 9km; ∑n h=1 lh ≤ 50km; ∑n g=1 lg > 60km

+ vào đó: • Đm1: Định mức tải trong phạm vi ≤ 1km; • Đm2: Định mức chuyên chở 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km; • Đm3: Định mức di chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km; • kđ: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức theo nhiều loại đường; • li,j,h,g: Cự ly vận chyển của từng đoạn đường theo nhiều loại đường; • i, j, h, g: các đoạn con đường trong cự ly vận chuyển

Bảng định mức cước vận chuyển xe hơi theo Thông bốn 12/2021/tt-bxd cỗ xây dựng


*

Tính cước đi lại theo Thông bốn 12/2021/tt-bxd


Quy định tính cước vận động theo định nút Thông tứ 12/2021/TT-BXD

– Định nút vận chuyển những loại vật tư và cấu kiện desgin bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải đường bộ thùng cân xứng với tính chất và điểm lưu ý của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, cài trọng phương tiện đi lại vận gửi và được tính trên phương tiện vận đưa và không bao hàm hao giá thành bốc, xếp lên cùng xuống phương tiện đi lại vận chuyển.

Xem thêm: Bỏ Túi 5+ Cách Làm Lông Mi Dài Nhanh Nhất Tại Nhà &Ndash; Dhc Việt Nam

– Định mức di chuyển đất, đá bằng ôtô từ đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ô-tô tự đổ. – Định mức dự trù vận đưa được quy định khớp ứng với vận chuyển trên tuyến đường loại

Buổi 3. Điều chỉnh giá vật liệu + Tổng Cước vận chuyểntheo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Giá vật tư xây dựng được xem là giá chỉ tới chân công trình thi công

Giá vật liệu gồm gồm 3 mức giá

Giá gốc: là giá vị tỉnh tp đó phát hành kèm theo bộ đơn giá xây dựng công trình xây dựng tại thời gian công bốGiá Thông báo: là thông báo giá liên Sở sản xuất tài chính tại tỉnh/TP đó phát hành theo các tháng hàng quý ( thường chưa bao gồm thuế VAT )Giá hiện tại Trường : Là giá tới chân công trình thi công

Giá hiện nay Trường = Giá thông báo + Tổng Cước vận chuyển

Cước vận chuyển: Là chi phí vận đưa từ điểm tải ( nơi cung cấp bán, hoặc nơi tiếp tế mỏ ) cho tới chân dự án công trình thi công

Cước vận chuyển gồm những: Cước Ô đánh + Cước sông + Cước thủ công bằng tay + Cước biển cả = TỔNG CƯỚC VẬN CHUYỂN

Áp dụng trên ứng dụng dự toán Eta hỗ trợ contact Mr Duy 0965635638

Thông tư 11/2021/TT-BXD của bộ Xây dựng phía dẫn khẳng định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem trên đây

So sánh Thông tứ 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD Xem trên đây

Video phía dẫn chi tiết tính cước chuyển vận theo Thông tư 12/2021/tt-bxd xem tại đây