Cách tính lim bằng máy tính vinacal

      34
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers &và !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vntruyền thông media.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoPhường.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP..htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var mod = number.length % 3;var output = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

Bạn đang xem: Cách tính lim bằng máy tính vinacal

*

*

*

*

*

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

I) tính lyên ổn x -> +1: nhập biểu thức yêu cầu tính lyên ổn, ví dụ:
2: Ấn CALC3: Nhập một số thật lớn (bởi vì x tiến s về +), ví dụ 9 x10 9, 9999999,98989898,...quý khách hàng đang xem: Cách tính lyên bằng laptop vinacal


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Mồi Câu Cá Chép Lưỡi Đơn Phao Bềnh Giải Trí

5: mang hiệu quả "đẹp" (sinh sống đây là 0.2), ví dụ: nếu như nó ra 0,99999999999 thì các bạn mang kết quả là 1 trong những, 1,333334-->1,333333-->
6: ví như tác dụng là số rất lớn (985764765, 36748968,1.2534x10^28,...) hoặc rất bé(-846232156,..), đừng hại, chính là +khôn xiết (cùng - vô cùng) đó!II) Tính lyên ổn x-> -
tựa như bên trên, thêm lốt trừ ví dụ: -9x10 9, -999999999, -88888888,...III) Tính
ví dụ:
1, nhập biểu thức
2, Ấn CALC3, bnóng 1+ (vị tiến về 1+)4, nhập hoặc một số trong những thật nhỏ tuổi, ví dụ: 0,000000001,...


6, mang tác dụng "đẹp" (sống đấy là bằng 4), ví dụ: trường hợp nó ra 0,99999999999 thì bạn mang công dụng là 1 trong, 1,333334-->1,333333-->

nếu như hiệu quả là số không hề nhỏ (985764765, 36748968, 1.2534x10^28...) hoặc cực kỳ bé(-846232156,..), đừng sợ hãi, đó là +(và -) đó!Nếu hiệu quả tất cả dạng