Cách Tính Ước Chung Lớn Nhất

      63
*

Tập hợp các ước chung của hai số ab được ký hiệu là:

ƯC(a, b)

✨ Tương từ bỏ, tập vừa lòng các ước chung của a, b, c được ký kết hiệu là:

ƯC(a, b, c)


Giải

a) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

c) Các bộ phận bình thường của Ư(12) và Ư(30) là: 1; 2; 3; 6.

Bạn đang xem: Cách tính ước chung lớn nhất

Vậy ƯC(12, 30) = 1; 2; 3; 6


Cách kiếm tìm ƯC(a, b) – tập hòa hợp những ước thông thường của a cùng b:

Viết tập đúng theo những ước của a với ước của b: Ư(a), Ư(b);Tìm phần nhiều phần tử tầm thường của Ư(a) với Ư(b). Đây cũng đó là đa số phần tử của ƯC(a, b).

Giải

a) Ta có:

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các thành phần phổ biến của Ư(30) với Ư(45) là: 1; 3; 5; 15.

Vậy: ƯC(30, 45) = 1; 3; 5; 15

b) Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45

Các thành phần bình thường của cả tía tập Ư(18), Ư(36) với Ư(45) là: 1; 3 cùng 9.

Vậy: ƯC(18, 36, 45) = 1; 3; 9


Ước tầm thường bự nhất của a với b là số lớn nhất trong tập hòa hợp các ước chung của a với b.

Ước chung lớn nhất của a với b được ký kết hiệu là:

ƯCLN(a, b)


Giải

a) Ta có:

Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(24, 30) = 1; 2; 3; 6

b) Số lớn số 1 trong tập hợp ƯC(24, 30) vừa tìm được là số 6.

Vậy ƯCLN(24, 30) = 6.


Cách search ƯCLN(a, b):

Tìm ƯC(a, b);Tìm số lớn số 1 vào tập phù hợp ƯC(a, b). Đó đó là ƯCLN(a, b)

Giải

Ta có:

Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó:

ƯC(18, 30) = 1; 2; 3; 6

Số lớn số 1 vào tập ƯC(18, 30) là 6.

Vậy ƯCLN(18, 30) = 6.


✨ ƯC(a, b) là một trong tập vừa lòng, còn ƯCLN(a, b) là một trong những con số.

✨ Với phần đa số tự nhiên và thoải mái a với b, ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1;

ƯCLN(a, b, 1) = 1

✨ Trong những số vẫn cho, trường hợp số bé dại duy nhất là ước của các số còn lại thì ước tầm thường lớn số 1 của các số đã cho đó là số nhỏ tuổi duy nhất ấy.

Nếu a ⋮ b thì ƯCLN(a, b) = b.


Tìm ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT bằng phương pháp phân tích các số ra quá số nguyên ổn tố

Sau đây là một biện pháp không giống để tra cứu ước thông thường lớn nhất, cực kỳ đắc dụng lúc gặp mặt những số a với b quá to hoặc gồm vô số ước:


✨ Muốn nắn tìm kiếm ước thông thường lớn nhất (ƯCLN) của nhị giỏi nhiều số lớn hơn 1, ta triển khai bố bước sau:

Cách 2: Chọn ra những thừa số nguim tố chung.Bước 3: Lập tích các quá số đã chọn, mỗi quá số lấy với số nón nhỏ nhất của nó. Tích chính là ƯCLN buộc phải tìm.

Giải

Bước 1: Phân tích 45 và 150 ra quá số nguyên tố.

45 = 32 . 5150 = 2 . 3 . 52

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên ổn tố chung, kia là: 3 với 5.

Bước 3: Số nón nhỏ nhất của 3 là một. Số mũ bé dại tốt nhất của 5 là một trong những.

Xem thêm: Mách Mẹ Bầu Cách Nghe Nhạc Tốt Nhất Cho Con, Khi Nào Mẹ Bắt Đầu Cho Bé Nghe Nhạc

Vậy: ƯCLN(45, 150) = 3 . 5 = 15


Giải

Cách 1: Phân tích 56; 140 cùng 168 ra vượt số ngulặng tố.

56 = 23 . 7140 = 22 . 5 . 7168 = 23 . 3 . 7

Bước 2: Chọn ra những quá số nguim tố phổ biến, đó là: 2 với 7.

Cách 3: Số nón bé dại độc nhất của 2 là 2. Số mũ nhỏ dại duy nhất của 7 là 1.

Vậy: ƯCLN(56, 140, 168) = 22 . 7 = 28


✨ Sau khi đối chiếu các số ra quá số nguyên ổn tố, ví như bọn chúng không có quá số ngulặng tố chung thì ƯCLN của chúng bởi 1.


Giải

Phân tích 24 cùng 25 ra quá số nguyên ổn tố:

24 = 23 . 325 = 52

Vậy 24 cùng 25 không có quá số nguyên tố chung.

Do đó, ƯCLN(24, 25) = 1


Tìm ƯỚC CHUNG phụ thuộc ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Tất cả những ước chung (ƯC) của nhị tuyệt các số đầy đủ là ước của ƯCLN của các số kia. Vậy ta có giải pháp tìm kiếm ƯC phụ thuộc ƯCLN như sau:


✨ Muốn search ƯC của nhì tốt những số to hơn 1, ta có tác dụng hai bước sau:

Bước 1: Tìm ƯCLN của các số đó.Bước 2: Tìm tập hòa hợp những ước của ƯCLN đó. Đây cũng chính là tập hòa hợp đề xuất search.

Giải

a) Vì 72 ⋮ 24 đề xuất ƯCLN(24, 72) = 24.

b) Ước tầm thường của 24 và 72 là ước của ƯCLN(24, 72).

Vậy: ƯC(24, 72) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24


Giải

Ta có:

72 = 23 . 32180 = 22 . 32 . 5

Do đó:

ƯCLN(72, 180) = 22 . 32 = 36

Vậy:

ƯC(72, 180) = Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36


Tóm lược bài bác học:

Cách search ước thông thường ƯC(a, b):

Cách 1: Tìm các thành phần bình thường của Ư(a) và Ư(b).Cách 2: Tìm các ước của ƯCLN(a, b).

Cách tìm kiếm ước bình thường lớn số 1 ƯCLN(a, b):

Cách 1: Tìm số lớn nhất vào tập phù hợp ước chung ƯC(a, b).Cách 2: Phân tích a cùng b ra thừa số nguyên ổn tố.

các bài luyện tập áp dụng

các bài tập luyện 1: Tìm:

a) ƯCLN(1, 49);

b) ƯCLN(15, 30);

c) ƯCLN(27, 35);

d) ƯCLN(84, 156).

các bài luyện tập 2: Tìm:

a) ƯC(28, 42);

b) ƯC(180, 234).


Trả lời Hủy

E-Mail của các bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận

Tên *

E-Mail *

Trang website

Lưu thương hiệu của tớ, gmail, với trang web vào trình để mắt này mang lại lần bình luận sau đó của tớ.