Cách ươm keiki phi điệp

      51

THỜI ĐIỂM

+ cũng có thể tiến hành ươm kie, nhân giống ngẫu nhiên thời gian như thế nào.+ Thời điểm ươm tạo kie hiệu quả độc nhất vô nhị là lan phi vào mùa hoa Lúc lan thân thòng đã thắt ngọn gàng, rụng dần hết lá, cây bước vào kì nghỉ; hoặc cây vẫn nghịch hoa xong, chồi non đang cách tân và phát triển.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tấm hình sưu tầmBài viết Hướng dẫn ươm kie phi điệp thân thòng trợ thời kết ở chỗ này.Chúc những bác bỏ thành công!