Cách Vẽ Hình Tròn Trong Logo

      1,379
- Chọn bài -Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặpBài 2: Thủ tục trong LogoBài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 4: Thế giới hình học trong LogoBài 5: Viết chữ và làm tính trong LogoBài 6: Thực hành tổng hợp

Giải Bài Tập Tin Học 5 – Bài 4: Thế giới hình học trong Logo giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 trang 115 SGK Tin học 5: Hãy chuyển câu lệnh dưới đây thành hai thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa thủ tục 1, vẽ bông hoa tuyết.REPEAT 6 BK 50 RT 60>


Bạn đang xem: Cách vẽ hình tròn trong logo

*

Lời giải:

• Thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

• Thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây:


*

Lời giải:

a) to vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) to tamgiac

repeat 3

end

to hinhb

setpensize

setpencolor 1

repeat 5

setpensize

setpencolor 7

repeat 5

end

c) to bongtuyet

fd 100 bk 50

rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

To hinhtron

REPEAT 120

End

REPEAT 6


*

Lời giải:

– Kết quả:


*

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học 5: Viết thủ tục tạo đường tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết thủ tục hinhhoc1 tạo nên một mẫu trang trí.


Xem thêm: Ăn Dứa Nóng Hay Mát? 19 Tác Dụng Của Dứa Với Phụ Nữ, Bạn Biết Không?

*

Chuyên mục: Tổng hợp
Mới nhất
Xem nhiều
#1
#2
#3
#4
#5