Cách Vẽ Hình Trong Excel

      33
Excel cho tieudung24g.net 365 Word cho tieudung24g.net 365 Outlook cho tieudung24g.net 365 PowerPoint cho tieudung24g.net 365 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Để biết thông tin về cách kết nối hình với đường, hãy xem mục Vẽ hoặc xóa đường thẳng hoặc đường kết nối.

Bạn đang xem: Cách vẽ hình trong excel


Vẽ hình tự do

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

*

Dưới Đường, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để vẽ hình có cả phân đoạn cong và thẳng, hãy bấm vào Hình tự do

*
.

Để vẽ một hình trông giống như được vẽ bằng bút bằng tay hoặc để tạo đường cong trơn, hãy bấm vào Công cụ vẽ đường

*
.

Bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu, rồi kéo để vẽ. Để vẽ phân đoạn thẳng bằng công cụ Hình tự do, hãy bấm vào một vị trí, di chuyển con trỏ đến một vị trívị trí khác, rồi bấm lại; để vẽ phân đoạn cong, hãy nhấn nút chuột khi bạn kéo để vẽ.

Để hoàn tất việc vẽ hình dạng, hãy thực hiện một trong các bước sau:

Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Sửa điểm trong hình dạng

Bạn có thể sửa các điểm của hầu hết các hình dạng. Ví dụ: bạn chỉnh sửa điểm khi cần nghiêng một hình tam giác bên phải.

Chọn hình bạn muốn chỉnh sửa.

Trên tab Định dạng, bấm vào Chỉnh sửa

*
, rồi bấm vào Điểm Sửa.

*

Kéo một trong các đỉnh phác thảo hình. Đỉnh là điểm được biểu thị bằng chấm màu đen, tại đó, đường cong kết thúc hoặc là điểm nơi hai phần đường gặp nhau trong hình dạng tự do.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Liên Minh Huyền Thoại, Tạo Nick Lmht

*

Làm việc với điểm sửa

Để thêm điểm, bấm nét phác hình dạng trong khi bấm Ctrl.

Để xóa bỏ điểm, bấm điểm trong khi bấm Ctrl.

Để đặt điểm sao ở dạng điểm mịn, hãy bấm Shift trong khi kéo một trong hai tay điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo, điểm sẽ được thay đổi thành điểm mịn. Điểm mịn nối hai phần đường có độ dài bằng nhau.

Để đặt điểm sao ở dạng điểm thẳng, hãy bấm Ctrl trong khi kéo một trong hai tay điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành điểm thẳng. Điểm thẳng nối hai phần đường có độ dài khác nhau.

Để đặt điểm sao ở dạng điểm góc, hãy bấm Alt trong khi kéo một trong hai tay điều khiển đính kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành điểm góc. Điểm góc nối hai phần đường với một phần di chuyển theo hướng khác.

Để hủy bỏ thay đổi đối với điểm và phần đường, bấm Esc trước khi thả nút chuột.

Để mở chế độ Chỉnh sửa Điểm bằng phím tắt, hãy chọn hình, rồi nhấn Alt + JD, E, E.

Xóa hình dạng

Bấm vào hình dạng bạn muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ.Nếu bạn muốn xóa nhiều hình dạng, hãy chọn hình dạng đầu tiên, nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các hình dạng khác, rồi nhấn Delete.