CÁCH VIẾT PHIẾU NHẬP KHO

      73

Trong một doanh nghiệp thường sẽ có hai vận động cơ phiên bản là xuất kho với nhập kho. Khối lượng hàng hóa lớn, công tác xuất lấy về hóa ra mắt thường xuyên đề nghị được kiểm soát và điều hành thông qua phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Bạn đang xem: Cách viết phiếu nhập kho

Trong nội dung bài viết này, Kế Toán Lê Ánh để giúp đỡ bạn cầm được rõ phiếu nhập kho là gì và bí quyết viết phiếu nhập kho thiết yếu xác.


*

Phiếu nhập kho (Received bill) là sách vở ghi chép với theo dõi vấn đề nhập sản phẩm của doanh nghiệp. Tin báo về nguồn gốc của gia tài và những đổi khác của tài sản. Đây là đại lý giúp xác định số lượng cụ thể nguyên vật dụng liệu, hàng hóa kinh doanh, số liệu tồn kho,... Vào doanh nghiệp.

II. Mục Đích Lập Phiếu Nhập Kho

- Phiếu nhập kho góp kế toán nắm bắt được thông tin số lượng của thành phầm trong kho. Tạo điều kiện theo dõi thường xuyên xuyên để mang ra số liệu đúng mực nhất trong thừa trình làm chủ tài sản.

- quy trình xuất, nhập vào kho được phần tử quản lý kho xác nhận. Quy trình nhập kho hàng hoá, bao hàm hàng hoá hoặc bốn liệu sản xuất, nguyên vật dụng liệu, v.v... Thủ kho xác nhận hàng nhập xuất kho và report kế toán kho. Kế toán vẫn nhập vào hệ thống quản lý kho để theo dõi, thống kê giám sát hàng hóa nhập kho.

- Phiếu nhập kho hoàn toàn có thể được giải pháp xử lý bởi thành phần kho hoặc người thống trị tùy theo mỗi mô hình doanh nghiệp không giống nhau tùy nằm trong vào tổ chức, cơ quan chủ công và những quy định.

⇒ mặc dù nhiên, phiếu nhập kho thường xuyên được lập ba liên. Sau khoản thời gian lập, người lập với kế toán trưởng ký xác nhận, gửi chủ tịch hoặc người được ủy quyền xem xét, trải qua và ký, ghi rõ họ tên.

»»» Khóa học tập Kế Toán Online - xúc tiến Trực Tiếp thuộc Kế Toán Trưởng trên 15 Năm gớm Nghiệm

III. Vai trò Của Phiếu Nhập Kho Là Gì?

- Phiếu nhập kho được thực hiện trong các nghành nghề dịch vụ như cai quản hàng hóa, kho bãi, vật tư, thứ sản xuất,… trên toàn cục dây chuyền khối hệ thống sản xuất. Phiếu nhập kho còn được sử dụng khi sản phẩm & hàng hóa mua ko kể nhập kho.

- Đối cùng với các sản phẩm mua, từ bỏ gia công, chế biến, tài trợ thì trước lúc nhập kho cần xuất phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho cần sử dụng để thống trị toàn cỗ hàng hóa, thành phầm trong kho. Dường như sẽ tích phù hợp phần mềm cai quản để theo dõi và đo lường tình trạng kho hàng.

- Thủ kho thường là tín đồ lập phiếu nhập kho. Mặc dù nhiên, một số trong những doanh nghiệp sẽ sở hữu được kế toán cai quản trực tiếp là lập phiếu nhập kho, tiếp đến chuyển vào phần mềm kế toán của người sử dụng để tiện lợi quản lý.

- Phiếu nhập kho giúp doanh nghiệp thuận lợi kiểm rà số số lượng hàng hóa nhập một cách đúng mực nhất, từ đó lập ra các phương án, kế hoạch cụ thể cho hoạt động của toàn cỗ kho hàng.

IV. Phương pháp Viết Phiếu Nhập Kho

Trên phiếu nhập kho buộc phải có không thiếu thốn nội dung là tên gọi đơn vị, phần tử số phiếu; thời hạn lập phiếu (ngày, tháng, năm); bọn họ tên người giao hàng, add liên hệ (bộ phận làm cho việc); lý do nhập kho; tên và địa điểm kho nhập hàng.

Cột A: Điền số thứ tự nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần nhập trùng với số nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa trên hóa đơn.

Cột B: Điền thương hiệu nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa trùng với tên nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa trên hóa đơn.

Cột C: Mã số sản phẩm hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu gồm điền như bên trên hóa đơn.

Cột D: Đơn vị tính ghi như bên trên hóa đơn.

Cột 1: con số yêu ước hóa đơn.

Cột 2: con số thực tế, cột này bởi vì thủ kho điền số lượng thực tiễn nhập kho.

Cột 3: Đơn giá không tính thuế đến một đơn vị chức năng hàng hóa.

Cột 4: Thành tiền, được tính bằng cách lấy đối chọi giá nhân với con số thực tế.

Dòng "Cộng": cùng tổng các giá trị bên trên phiếu nhập theo từng cột.Dòng "Tổng số chi phí (viết bằng chữ)": Ghi bằng văn bản tổng chi phí tính theo cột thành tiền.

- Phiếu nhập kho sẽ được lập thành 3 liên vì chưng thủ kho hoặc phần tử quản lý kho. Phiếu sau thời điểm được lập sẽ tiến hành các thành phần liên quan cam kết duyệt cùng giao cho tất cả những người yêu ước xuất nhằm vào kho nhận hàng.

Liên 1: phần tử lập phiếu duy trì phiếu.Liên 2: lưu tại chống của thủ kho để ghi vào thẻ kho và gửi tới kế toán để ghi vào sổ kế toán.Liên 3: Người phục vụ giữ phiếu.

#Phiếu nhập kho bao gồm ghi thuế không

Không đề nghị viết thuế giá chỉ trị tăng thêm vào phiếu nhập kho do khi mua sắm và chọn lựa hóa, nguyên liệu, đồ tư,... Ghi Nợ TK 152, 153,... Và Nợ TK 133; ghi gồm TK 331 hoặc TK 112. Mặt hàng nhập kho là mặt hàng trước thuế cùng thuế gi trị tăng thêm được khấu trừ phải không cùng vào giá chỉ nhập kho.

V. Tổng Hợp mẫu Phiếu Nhập Kho bắt đầu Nhất

Để các bạn nắm rõ rộng về thông tin phiếu nhập kho, Kế Toán Lê Ánh vẫn tổng hợp các mẫu phiếu nhập kho new nhất sau đây và cài về áp dụng nhé!


*

*

Đơn vị:.............

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày....tháng....năm .......

Số: .................................

Nợ .......................

Có .......................

- Họ và tên bạn giao:.............................................................................

- Theo ............... Số ........... Ngày ..... Mon ..... Năm ..... Của...........................

Nhập trên kho: ................................... địa điểm................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, qui định sản phẩm, sản phẩm hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ):..........................................................................................

Ngày......tháng.....năm....

người lập phiếu

(Ký, bọn họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, chúng ta tên)

 

Thủ kho

(Ký, chúng ta tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc thành phần có yêu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

- Số hội chứng từ cội kèm theo:........................................................

2. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tứ 133

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ...........................

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày....tháng....năm......

Số: .............................

Nợ .................................

Có .................................

- Họ với tên bạn giao: .........................................................................................................

- Theo ................ Số ...... Ngày.......tháng.....năm..... Của .......................................................

Nhập tại kho: ............................... địa điểm .........................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm hóa học vật tư, chế độ sản phẩm, mặt hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo bệnh từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số chi phí (viết bằng chữ): .............................................................................................

- Số hội chứng từ gốc kèm theo: .................................................................................................

Ngày.....tháng.....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, chúng ta tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc phần tử có yêu cầu nhập)

(Ký, chúng ta tên)

3. Phiếu nhập kho theo thông bốn 107

Đơn vị:............................

Mã QHNS: ..........................

Mẫu số C30 - HD

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Xem thêm: Cách Làm Muối Ruốc Thái Lan, Cách Làm Món Muối Ruốc Thái Của Rose Truong

Số: .........................

- bọn họ tên tín đồ giao: ..................................................................................................

- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Mon ..... Năm ..... Của ..................................

Nhập trên kho: ...........................................địa điểm....................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................

Số hội chứng từ kèm theo:.................................................................................

Ngày... Tháng... Năm...

Người lập

(Ký, chúng ta tên)

Người giao hàng

(Ký, chúng ta tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Thủ trưởng 1-1 vị

(Ký, bọn họ tên)

4. Phiếu nhập kho theo ra quyết định 48

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số............................. 

Nợ..........................

Có...........................

- Họ với tên người giao: .........................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của .......................................

Nhập trên kho: .......................................................địa điểm: .................................................

STT

Tên, thương hiệu quy cách, phẩm hóa học vật tư, pháp luật sản phẩm, mặt hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số chi phí (viết bởi chữ): ....................................................................................

- Số hội chứng từ cội kèm theo: .......................................................................................

Ngày......tháng......năm....

Người lập phiếu

(Ký, bọn họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, chúng ta tên)

 

Thủ kho

(Ký, bọn họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc phần tử có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

5. Chủng loại phiếu nhập kho theo quyết định 15

Đơn vị: ………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

- Họ với tên fan nhận hàng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............

- vì sao xuất kho: .........................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................

STT

Tên, thương hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, mức sử dụng sản phẩm, hàng hóa

Mã 

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 

cầu

Thực 

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

Người lập phiếu

(Ký, chúng ta tên)

 

Người dấn hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, chúng ta tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có yêu cầu nhập)

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc 

(Ký, chúng ta tên)

6. Chủng loại phiếu nhập kho theo Thông tứ 132

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số............................. 

Nợ..........................

Có...........................

- Họ với tên bạn giao: ............................................................................

- Theo ............ Số ........... Ngày ..... Tháng ..... Năm ..... Của ......................

Nhập tại kho: ...............................địa điểm.............................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm, mặt hàng hoá

Mã Số

Đơn Vị tính

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

X

x

x

 

- Tổng số chi phí (viết bằng chữ):..................................................................

- Số triệu chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

….………, ngày…tháng...năm…

Người giao hàng

(Ký, chúng ta tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc phần tử có nhu yếu nhập)

(Ký, bọn họ tên)

VI. Bí quyết In Phiếu Nhập Kho trên Misa

1. Mở các phiếu nhập kho đề nghị in.

2. Dìm vào biểu tượng mũi thương hiệu cạnh ô chức năng “In”.

3. Trong thành công cụ, chọn “Tùy chọn in”.

4. Chọn loại bệnh từ đề nghị in “Phiếu nhập kho” kế tiếp chọn “In theo lô”.

6. Lựa chọn ô “Thực hiện”.

7. Cài đặt điều kiện lọc bệnh từ buộc phải in (nếu cần).

8. Chọn “Lấy dữ liệu”.

9. Tiếp nối chọn các chứng từ cần in.

10. Dấn ô “Đồng ý”.

VII. Quy Trình giao vận Phiếu Nhập Kho

Bước 1: tình nhân cầu nhập kho thông báo cho kế toán

Bước 2: kế toán lập phiếu nhập kho

Bước 3: Thủ kho dấn phiếu nhập kho từ kế toán tài chính và mang đến hàng nhập kho

Bước 4: Người giao hàng ký phiếu nhập kho cùng giao hàng

Bước 5: Thủ kho dấn lại phiếu nhập kho để ghi thẻ kho

Bước 6: kế toán tài chính ghi thẻ kho vào sổ kế toán

Trong những doanh nghiệp bao gồm kho sản phẩm thì việc xuất nhập khẩu từ kho là một vận động được ra mắt thường xuyên. Vậy bắt buộc nắm được thông tin, thủ tục làm phiếu xuất kho sẽ khiến chuyển động được diễn ra suôn sẻ, đúng mực và thuận lợi.