Có thể kết nối Internet bằng các cách nào? A, Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp B" /> Có thể kết nối Internet bằng các cách nào? A, Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp B" />

KẾT NỐI INTERNET BẰNG CÁCH NÀO

      175
" class="title-header">Có thể kết nối Internet bằng các cách nào? A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp B.

Bạn đang xem: Kết nối internet bằng cách nào

*

45 điểm

Trần Tiến


Có thể kết nối Internet bằng các cách nào?A. Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cápB. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)C. Sử dụng modem qua đường điện thoạiD. Tất cả các cách trên đều có thể kết nối Internet

Xem thêm: Sơ Đồ Bếp Ăn Một Chiều - Quy Trình Bếp Một Chiều Ở Trường Mầm Non

*

Đáp án : DGiải thích :Kết nối Internet bằng các cách:+ Sử dụng đường truyền ADSL hoặc công nghệ không dây Wi-Fi hoặc qua truyền hình cáp.+ Sử dụng đường truyền riêng (Leased line).+ Sử dụng modem qua đường điện thoại .