TÂM LÝ HỌC HÀNH VI VỀ NHÂN CÁCH

      9
Nhắc đến nhân cách chính là nhắc đến mặt tâm lý, đời sống tinh thần của một chủ thể nhất định. Từ xa xưa, những thứ liên quan đến nhân cách như “tâm hồn”, “trái tim” đã được nhắc đến rất nhiều và sau này, các nghiên cứu tâm lý học hành vi về nhân cách mang tính hiện đại, khoa học có thể giúp ta có một cái nhìn rõ ràng, không trừu tượng hay mơ hồ về nhân cách.

Bạn đang xem: Tâm lý học hành vi về nhân cách

Dưới đây là một số các lý thuyết tâm lý học hành vi về nhân cách thông dụng nhất, hữu ích nhất để giúp các bạn có thêm một góc nhìn mới.


Nội Dung


1. Lý thuyết phân tâm học của Freud

S. Freud là một nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo. Hệ thống lý thuyết của ông là lý thuyết chính thống đầu tiên về nhân cách, có ảnh hưởng sâu rộng tới các học thuyết tâm lý học hành vi về nhân cách sau này.

Xem thêm: Đêm Nào Anh Thấy Cô Đơn Không, Xem Lời Bài Hát Anh Sẽ Ổn Thôi

Khi đề cập đến vấn đề nhân cách, ông đưa ra các khái niệm về vô thức, cấu trúc nhân cách và các giai đoạn để hình thành và phát triển nhân cách.

*
*
*
*
*
*
*

Hành vi tạo tác đó cần phải có củng cố. Củng có bao gồm củng cố tích cực và tiêu cực. Và không thể thiếu một mặt trong lý thuyết hành vi của Skinner là khái niệm về sự trừng phạt. Sự trừng phạt hoàn toàn khác về mặt bản chất so với củng cố tiêu cực.